Doprava zadarmo od 120 €

Pestovanie viniča s mykorhíznymi hubami

Už od najstarších čias je človek silne spätý s okolím a s prírodou v ktorej žije. Staráme sa o záhrady a parky, staráme sa o vyrastené stromy, zakladáme sady, lesy alebo vinice, každý podľa svojich predstáv.

Málokto však ale vie, že všetka zeleň, ktorú okolo seba máme, bola pred miliónmi rokov prenesená z mora na súš vďaka mykorhíznym hubám, ktoré sa od tej chvíle stali dôležitým spojencom pre 90% všetkých rastlín.
Rastliny prijímali živiny z pôdy, ktorá vtedy ešte nebola kontaminovaná ťažkými kovmi alebo inými toxíny. V príjme živín sa rastliny spoliehali na mykorhízne huby, s ktorými od svojho začiatku žili v symbióze. Mykorhízne huby pomohli rastlinám adaptovať sa na suchozemské prostredie a pomáhajú im dodnes.

Bohužiaľ človek snahou o premenu prírody k svojmu obrazu, svojím neuváženým konaním a nadmerným používaním chemických prípravkov, životné prostredie zmenil a narušil prirodzený kolobeh, ktorý fungoval po tisíce rokov. S túžbou po maximálnom úžitku a prospechu začal zabúdať na prirodzené spolužitie jednotlivých druhov a dosiahol tak elimináciu ich spolupráce.

K obdobnému vytesnenie došlo aj v prípade mykorhíznych húb. V súčasnej dobe by sme týchto prirodzených pomocníkov rastlín v našich pôdach hľadali márne. Sme radi, že v poslednom čase sa pri pestovaní rastlín stále viac uplatňuje návrat k tradičným a šetrným prístupom našich predkov a tento trend sa prejavuje aj vo vinárstve.

Mnoho pestovateľov viniča už obmedzuje používanie chemických prípravkov, buď za účelom ochrany životného prostredia, alebo z dôvodu prechodu na organickú produkciu, alebo skrátka z dôvodu zdravšieho a menej chemického pestovania a výroby vína.

PREČO PESTOVAŤ VINIČ S MYKORHÍZOU?

Ak je jedným z cieľov vinára zníženie chemických hnojív pri zachovaní, či dokonca zvýšení výnosu, je použitie mykorhíznych húb riešením pri vysádzaní nových viníc.Čo je teda mykorhíza?


Mykorhíza je obojstranne prospešný vzťah medzi rastlinou a mykorhíznou hubou. Obojstranný preto, lebo rastlina dodáva hube energetické zdroje získané fotosyntézou, naopak huba odovzdáva rastline minerálne látky. Kolonizácia koreňov mykorhíznymi hubami pozitívne ovplyvňuje rast a zdravotný stav hostiteľských rastlín, čo sa prejavuje zvýšeným príjmom živín, odolnosťou proti stresovým faktorom v čase presádzania, vyššou odolnosťou voči chorobám, lepším znášaním období sucha. Mykorhízne huby pomáhajú rastline v prípade, ak pôda obsahuje ťažké kovy, kedy ich huby na seba naviažu, ale neodovzdajú rastline. V neposlednom rade rastliny vykazujú vyššiu odolnosťou voči patogénom.

Mykorhízne huby vytvoria sieť vlásočníc v pôde a tým spevňujú okolitý terén, čo má výrazný proti erózny efekt, užitočný hlavne pri pestovaní vo svahoch. Koreňový systém rastlín nech je akokoľvek veľký, nikdy nemôže dosiahnuť rozsiahlosti siete mikroskopických vlákien pôdnych húb. Mykorhízne huby sa tak dostanú v pôde aj tam, kam koreň nedočiahne. Z toho vyplýva jednoznačný záver - pri použití mykorhíznych húb pri pestovaní viniča, dochádza k maximálnemu využívaniu a spotrebe všetkých dostupných živín z pôdy.

Mykorhízu tvorí až 90% rastlín. V závislosti na rastline a druhu mykorhízne huby rozlišujeme dva základné typy: endomykorhízne a ektomykorhízne.

Najrozšírenejším typom endomykorhíznej symbiózy je arbuskulárna mykorhíza. Ide o mykorhízu, ktorá je charakterizovaná tvorbou vnútrobunkových štruktúr zvaných arbuskuly. V týchto arbuskulách dochádza k intenzívnej výmene látok a informácií. Pomocou mycélia, ktoré prerastá do vzdialenosti až desiatok centimetrov, sa pri mykorhíznych rastlinách významne zväčšuje absorpčný povrch koreňového systému a čerpanie živín až 700-krát.Tento druh mykorhízy vytvára aj vinič. Podtypom endomykorhízy je mykorhíza erikoidná, ktorá sa tvorí iba u rastlín Ericales. Je typická pre kyslé biotopy s nízkym obsahom minerálnych látok v pôde, vysokým pomerom uhlíka a dusíka alebo nízkym pH (napr. vresoviská a rašeliniská). Erikoidné huby produkujú špeciálne enzýmy, ktoré im umožňujú čerpať látky z komplexných organických zdrojov pre rastliny bežne neprístupných, ako napr. peptin, proteíny, chitín.

Ektomykorhízu tvorí približne 2 000 rastlinných druhov, väčšinou stromov a kríkov. V našom pásme sa jedná predovšetkým o stromy napr. smreky, jedle, borovice, duby, buky, lipy, atď. Mycélium ektomykorhíznych húb tvorí na povrchu koreňa hubový plášť, ktorý prerastá do medzibunkových priestorov koreňovej kôry a tvoria tzv. Hartigovu sieť. Hýfy (hubová vlákna) sa rozrastajú až do vzdialenosti niekoľkých metrov od povrchu koreňa. Ektomykorhíza je jediný typ mykorhízy, ktorý tvorí plodnice. 
Počas výskumných projektov a testov sa preukázalo, že vďaka aplikácii mykorhízneho prípravku k rastlinám, sa môže prirodzenou cestou zvýšiť biomasa rastlín, počet kvetov a plodov a rastliny vykazujú vyššiu odolnosť v stresovom prostredí.

Ošetrenie mykorhíznymi prípravkami patrí k novým biotechnológiám, ktoré sa stále viac uprednostňujú pred ošetrením konvenčným.

Vďaka prospešným pôdnym hubám sa môže znížiť spotreba priemyselných hnojív bez negatívneho dopadu na kvalitu a zdravie rastlín a kontaminácie spodných vôd. V mnohých krajinách prebieha výskum mykorhíznych húb a výsledky sú viac než pozitívne. Vďaka prospešným pôdnym hubám dochádza k vyššej plodnosti, stabilnému rastu, bohatšiemu kvitnutiu, rastlina ľahšie prekonáva stresové situácie. Mykorhíza znížuje odumieranie rastlín, prispieva k lepšiemu zakoreňovaniu a má mnoho ďalších prospešných efektov. Rôzne druhy mykorhíznych húb sú určené pre rôzne druhy rastlín. Na slovenskom trhu už existujú prípravky s týmito priateľskými pôdnymi hubami a majú široké uplatnenie. Niektoré z nich majú aj certifikát ekologického pestovania.

Mykorhízne huby sú dlhodobou, úplne prírodnou a efektívnou podporou pre rastliny.

Aplikácia mykorhíznych prípravkov je jednoduchá, má iba jedinú podmienku a tou je priamy kontakt prípravku s koreňmi rastlín. Najlepšie je prípravky dodávať počas výsadby, alebo pri presádzaní. Je možné ošetriť už aj vysadené rastliny, je však nutné vyhĺbiť otvor ku koreňu a cez ten aplikovať mykorhízny prípravok priamo na koreň.

Veľkým benefitom použitia mykorhíznych húb je fakt, že huby ako živý organizmus žijú na koreni rastliny počas jej celého života. Pre pestovateľa to znamená, že rastlinu ošetrí na začiatku pri výsadbe a je už o ňu ďalej postarané.

Základom úspešného pestovania je zdravá pôda, ktorá umožní rastlinám ten najlepší štart. Naši predkovia vedeli, že ak chcú bohatú úrodu, musia svoju pozornosť sústrediť predovšetkým na kvalitu pôdy. V dnešných dňoch, kedy sa k podobnému prístupu konečne vraciame, musíme vrátiť do prírody a do viníc život, ktorý vďaka priemyselným prípravkom vymizol, či sa značne obmedzil. To, čo by každý pestovateľ mal do pôdy vrátiť, sú práve mykorhízne huby.

Prečo dodávať mykorhízu k viniču?

Z vedeckých pokusov a experimentov je dokázané, že rastlina po pridaní mykorhízy vykazuje oveľa lepší a vyrovnanejšie rast počas svojho života. Rastlina je výrazne odolnejšia voči stresovým faktorom, ako je napríklad sucho, nedostatok živín a minerálnych látok v pôde.

Pri rozvinutí mykorhízy pri viniči je preukázané navýšenie účinných látok -antioxidanty, vitamíny, cukry

Tento efekt je daný práve lepším vyživovaním rastliny. Mykorhízu môžeme tiež označiť za faktor ovplyvňujúci prevenciu proti koreňovým hubovým patogénom a parazitom. Vďaka mykorhíznym hubám preukázateľne dochádza k zníženej spotrebe zálievky a hnojenia. V neposlednom rade dochádza k rozvinutiu a ku skvalitneniu mikrobiálneho života v pôde.


Spôsobov aplikácie mykorhíznych produktov je hneď niekoľko a ako bolo uvedené vyššie, jedinou podmienkou aplikácie je priamy kontakt huby s koreňmi rastlín. Aplikácia môže prebiehať mokrým spôsobom - namáčaním koreňov, alebo suchým spôsobom - nasypaním prípravku priamo do výsadbovej jamy.

Práve to, že mykorhízne huby dodávajú živiny a vodu v ďaleko väčšej miere, ako je bežné, robí rastlinu silnejšiu a odolnejšiu. Oslabený organizmus tak ako u ľudí je viac náchylný k chorobám a ťažšie zvláda stres a ťažké životné situácie. Vinič je na tom úplne rovnako. Ak mu zabezpečíme čo možno najlepší základ pre zdravý rast, bude schopný ľahšie prekonať ťažšie obdobia a odmení nás vyššou a zdravšou úrodou .