Doprava zadarmo od 120 €

Už ste objavili kúzlo mykorhízy?

Na otázky odpovedal Ing. Petr Kotyza, odborník v oblasti mykorhizy

Veľa sa o nej píše a ešte viac hovorí, hlavne medzi záhradkármi. Mykorhiza, teda symbiotické priateľské spolužitie rastlín a húb, je totiž výhodná pre všetkých.

Mykorhizu využíva až 90% všetkých rastlinných druhov, pričom vo voľnej prírode je tento vzájomný vzťah s hubami pomerne častý. V prípade intenzívne obhospodarovaných pôd a hlavne následkom nevhodných zásahov človeka to však už nie je pravidlom.

Prečo sa o mykorhíznych hubách v posledných rokoch toľko hovorí? Čím sú také výnimočné a pre rastliny prospešné?

Huby a pôdne organizmy žijú na tejto planéte neporovnateľne dlhšie ako ľudia a iné živočíšne druhy. Vlastne to boli huby, vďaka ktorým sa začal rozvíjať život na súši. Pre rastliny sú tým najprirodzenejším partnerom. V okolí koreňového systému tvorí rozsiahlu sieť podhubie, čím zväčšujú jeho aktívny povrch a hustotu. Tento symbiotický vzťah je však obojstranne výhodný a prospešný. Rastlina odovzdáva hube cukry, potrebné na stavbu mycélia a huba na oplátku rastline dodáva živiny - hlavne fosfor, dusík, dôležité mikro prvky a vodu v oveľa väčšom množstve, než by si rastlina dokázala zaistiť sama. Koreňový systém sa prostredníctvom hyf, ktoré huba vytvára, dokáže zväčšiť až 700 krát. Rastliny tak môžu vďaka hube oveľa lepšie hospodáriť s vodou a živinami.

Pokiaľ teda tieto huby ovplyvňujú kondíciu rastliny, je možné vynechať bežné hnojenie?

Môžete ho znížiť až o polovicu. Posledné pokusy ukazujú, že rastlinám s hubami na koreňoch postačí nižšia, alebo nie tak častá a pravidelná zálievka a napriek tomu, prosperujú lepšie ako rastliny bez mykorhizy s plnou a pravidelnou zálievkou.

Nenahraditeľným benefitom je však to, že mykorhizné huby dokážu ako jediné zvýšiť produkciu takzvaných sekundárnych metabolitov. Znamená to, že ovocie, zelenina a byliny pestované s mykorhizou obsahujú viac zdraviu prospešných látok, ako sú vitamíny, antioxidanty, minerály a iné účinné látky. Tento efekt sa nedá docieliť žiadnym iným spôsobom.

Ošetrenie mykorhíznymi hubami je navyše zásah, ktorý má trvalý efekt a spolupracujú s rastlinou po celý jej život. Stačí teda rastlinu ošetriť iba raz.

Kedy je možné pracovať s mykorhíznymi hubami? Existuje (ne)vhodný čas? Ako sa dávkujú?

S mykorhíznymi hubami môžete pracovať vždy, keď sa dá pracovať s rastlinou a pôdou. Ideálne je to pri výsadbe, kedy sa najlepšie dostanete ku koreňom, alebo pri výseve, keď stačí použiť malé množstvo prípravku. Platí totiž zásada, že čím je rastlina väčšia, tým viac mykorhíznych húb potrebujete. Dávkovanie sa teda odvíja od veľkosti rastliny, prípadne od objemu koreňového balu. Netreba sa ale obávať, rastlinu nemôžete predávkovať, pretože ide o živý organizmus. Ak dáte prípravku viac, mykorhiza sa rozvinie rýchlejšie. Pokiaľ menej, vznik symbiózy bude trvať dlhšie. V prípade, že použijete mykorhizu pri výseve, rastlina sa bude s hubami vyvíjať od samého začiatku. Neskôr, pri presadení alebo výsadbe na konečné stanovište sa huby na koreňoch prenesú spolu s rastlinou.

Pokiaľ chcete ošetriť rastlinu, ktorá je už vysadená na stanovišti, musíte vyhĺbiť otvory do pôdy k smerom ku koreňom a až do nich aplikovať mykorhizný prípravok.

Všetky rastliny potrebujú rovnaké mykorhizné huby?

Napriek tomu, že existuje nespočetne veľa druhov rastlín, mykorhizné prípravky sú len tri. 85% všetkých druhov rastlín, ktoré v záhrade pestujete, spolupracujú s hubami nachádzajúcimi sa v prípravkoch z radu Symbivit. Patria sem ovocie, zelenina, kvitnúce rastliny, bylinky, okrasné kríky, ale aj izbové rastliny – teda väčšina bežných druhov.

Iné huby potrebujú ihličnany, ale aj niektoré listnáče ako dub, buk, breza, gaštan a iné (prípravok Ectovit). Poslednú skupinu tvoria erikoidné rastliny, teda vresovcovité - čučoriedky, vresy, azalky, rododendrony a brusnice ( prípravok Rhodovit)

Nemôže sa použitím mykorhizných húb zmeniť alebo narušiť prirodzené prostredie v pôde?

Dnes je v pôde všeobecne menej prospešných mikroorganizmov, než by bolo treba. Našou činnosťou neustále zasahujeme do prirodzených pôdnych mechanizmov a narúšame ich. Mykorhízne prípravky však robia presný opak. Do mnohých sa dnes navyše pridávajú ďalšie huby prirodzené pre pôdu, napríklad mykoparazitká Trichoderma. Jedinou aplikáciou v záhrade tak získate nielen huby na rozšírenie koreňového systému rastlín, ale aj pomocníka na elimináciu škodlivých koreňových patogénov, nachádzajúcich sa v pôde.

Použitie mykorhíznych húb je novou biotechnológiou, ako pestovať rastliny v súlade s prírodou, bez chemických látok alebo s ich minimalizáciou. Predstavujú možnosť, ako nielen zvýšiť úrodu, ale zároveň ozdraviť a rekultivovať pôdu. Mykorhízne huby sa navyše podieľajú na ukladaní CO2 v pôde, čo je dôležité z hľadiska udržateľného rozvoja ľudskej spoločnosti.