MICRO GROOWN

Mykorhízne huby
3 rody symbiotických arbuskulárnych húb rodu Glomus

Baktérie
2 druhy rastlinám prospešných rhizobaktérii rodu Bacillus

Trichoderma harzianum
mykoparazitická huba

Tieto mikroorganizmy dlhodobo oživia pôdu alebo substrát a prinesú prospech rastlinám vo forme efektívnejšieho získavania živín a zvýšenej odolnosti voči stresom životného prostredia ako je sucho, živinový deficit alebo pôdne patogény.