Obchod /  DOPLNKY  /  Živá pôda GROOWN

Živá pôda GROOWN

Pôda je dokonalý komplexný organizmus. Aj keď ju berieme ako samozrejmosť, ovplyvňuje výsledky nášho pestovateľského snaženia.

Pôda je nenahraditeľný fenomén z pohľadu celého ekosystému ako aj z pohľadu ľudského spoločenstva. Tak, ako celá príroda aj pôda má svoje mechanizmy, ktoré sa vplyvom ľudskej činnosti narúšajú a pôda stráca svoj potenciál. To neskôr vidíme v slabej úrode a v chorobnosti pestovaných plodín. Čo nás nabáda k opakovaným chemickým zásahom. A takto to ide stále dokola. Pritom stačí dostať do pôdy bioaktívne zložky a mikroorganizmy.

Pôda sa skladá z dvoch zložiek. Z abiotickej zložky – čo sú minerálne a humusovité látky a zo živých mikroorganizmov. Sú to mykorhízne symbiotické huby, ale aj takzvané rastu prospešné baktérie ako napríklad Bacillus a mnoho ďalších rodov. Tiež sa v pôde prirodzene nachádzajú aj mykoparazitické huby. Tieto huby ako napríklad Trichoderma harzianum zlepšujú obranu rastliny voči patogénom na koreňoch.

Vplyvom ľudskej činnosti, hlavne chemickými zásahmi do pôdy pri pestovaní rastlín sa toto prirodzené prostredie v pôde narušilo a vytratilo. Ani v pestovateľských substrátoch sa prirodzené živé zložky pôdy nenachádzajú.

Budúcnosť udržateľného pestovania rastlín je v používaní pôvodných a prirodzených systémov. Je najvyšší čas, začať do pôdy vracať život, prirodzenosť a vyváženosť.