Doprava zadarmo od 120 €

Hlavné výhody mykorhízy

Mykorhiza nie je hnojivo. Mykorhízne huby sú živé organizmy. Dokážu rastlinu podporovať po celý jej život. Toho žiadnym hnojivom nedocielite. Hnojivo je dôležité, pretože aj huby z neho môžu čerpať živiny pre svoj rast. Najlepšie je avšak v spojení s mykorhiznými hubami používať prírodné hnojivo, napr. Conavit ®.

Koreňový systém rastlín nech akokoľvek veľký, nikdy nemôže dosiahnuť rozsiahlosti siete mikroskopických vlákien pôdnych húb. Mykorhízne huby sa tak dostanú v pôde aj tam, kam koreň nedosiahne. Z toho vyplýva jednoznačný záver - pri použití mykorhizných húb pri pestovaní našich rastlín dochádza k maximálnemu využívaniu a spotrebe všetkých dostupných živín z pôdy.

Práve to, že mykorhizné huby dodávajú živiny a vodu v ďaleko väčšej miere, než je bežné, robia rastlinu ďaleko silnejšou a krajšou. Aj ľudia by mali mať dostatočný pitný režim a zdravý životný štýl. Oslabený organizmus je viac náchylný k chorobám a horšiemu zvládaniu stresu a ťažkých životných situácií. Rastliny sú na tom úplne rovnako. Ak im zabezpečíme čo možno najlepší základ pre ich krásny a zdravý rast, budú schopné ľahšie prekonať horšie obdobia.

Čo môžeme očakávať po použití mykorhíznych prípravkov?

Mám záujem o výrobky